Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 151-175 of 522 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000169Dolya Emilova Angelova MD
2800000170Donka Ivanova Savova MD Internal Medicine
2800000172Doncho Petrov Metodiev MD General Practice
2800000174Dosho Lyubomirov Petkov MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000175Evgeni Ivanov Mihaylov MD Oto-rhino-laryngology
2800000177Evgenia Georgieva Buklova MD
2800000178Evgenia Ivanova Docheva MD Urology
2800000179Evgenia Ivanova Nesheva MD General Paediatrics
2800000182Eleonora Petrova Dimitrova MD General Paediatrics
2800000183Eli Marinova Shishkova MD Internal Medicine, Cardiology
2800000184Eli Stoyanova Marinova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000186Elisaveta Doncheva Dencheva MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2800000187Elisaveta Koycheva Ilieva MD Oto-rhino-laryngology
2800000188Elka Staykova Tarasheva MD Obstetrics and Gynaecology
2800000190Emilia Vasileva Krasteva MD Internal Medicine, Gastroenterology
2800000191Emilia Evgenieva Kiryazova-Petrova MD Dermato-venerology
2800000192Emilia Zdravkova Antonova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000194Emilia Ilieva Bozova MD Clinical Microbiology
2800000195Emilia Yosifova Ilieva MD General Paediatrics
2800000196Emilia Nikolaeva Peneva MD General Paediatrics
2800000198Erdinch Ismail Ahmed MD Internal Medicine, Cardiology
2800000199Erdinch Hasanov Bachakov MD Orthopaedics and Traumatology
2800000202Zhaneta Nikolaeva Nedeva MD General Paediatrics
2800000204Zhelyo Mitkov Zhelev MD
2800000205Zhelyazko Simeonov Dimov MD Internal Medicine