Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 76-100 of 520 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000051Valentin Dimitrov Dimitrov MD Orthopaedics and Traumatology
2800000052Valentin Ognyanov Iliev MD Obstetrics and Gynaecology, Medical Oncology
2800000053Valentin Petrov Todorov MD Urology
2800000054Valentin Todorov Semkov MD Surgery, Surgery of the Chest
2800000055Valentina Dimitrova Manolova MD Neurology
2800000058Valya Kuneva Stoycheva MD Communicable Diseases
2800000059Valya Sazdova Miladinova-Hristova MD Internal Medicine, Occupational Medicine
2800000060Vanya Getova Yotova-Drumeva MD General Paediatrics
2800000062Vasil Hristov Vasilev MD General Practice
2800000064Veneta Nedeva Nikolova MD General Paediatrics
2800000068Ventsislav Grigorov Hristov MD Internal Medicine
2800000070Ventseslav Radoslavov Valchanov MD Respiratory Medicine
2800000071Veselin Valchev Vasilev MD Community Medicine and Health Management
2800000075Veselin Krumov Valkov MD General Practice
2800000076Veselina Vladimirova Zhelezova MD General Practice
2800000077Veselina Nikolova Velikova-Atanasova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000078Veselina Plamenova Georgieva MD Oto-rhino-laryngology
2800000080Veselinka Petkova Popova-Yaneva MD Obstetrics and Gynaecology, Medical Genetics
2800000081Veska Atanasova Dimitrova MD General Practice
2800000084Violina Ivanova Petrova MD Internal Medicine
2800000085Vihren Evgeniev Marinov MD Nuclear Medicine
2800000086Vladimir Yordanov Paskalev MD Occupational Medicine
2800000087Vladimir Petkov Vladov MD Pathophysiology
2800000089Vyara Ivanova Paskaleva MD General Paediatrics
2800000090Vyara Simeonova Vasileva MD Rheumatology