Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 476-500 of 521 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000722Svetoslav Siderov Stratiev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2800000724Polina Marinova Milenova-Nedeva MD General Paediatrics
2800000727Ali Saleh Aldib MD Surgery
2800000731Mirena Plamenova Valkova MD Neurology
2800000739Sevda Emilova Vakleva MD Clinical Laboratory
2800000746Marin Georgiev Marinov MD Ophthalmology
2800000748Konstantin Yankov Kostadinov MD
2800000751Slavyana Dimitrova Malcheva-Marinova MD Ophthalmology
2800000753Deniz Ridvanov Saliev MD
2800000755Yana Milkova Mileva-Milanova MD Cardiology
2800000757Dennitsa Vasileva Yordanova MD Occupational Medicine
2800000758Yoanna Georgieva Gancheva MD Cardiology
2800000762Tsvetka Angelova Slavcheva MD
2800000763Georgi Nikolaev Slavchev MD Imaging Diagnostic
2800000764Nyulyufer Eredzheb Shentatar MD
2800000767Svetoslava Nikolaeva Zhivkova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000770Daniela Hristova Radenkova-Milchakova MD Psychiatry
2800000771Redzheb Zia Halim MD
2800000773Mutlu Nazmi Nasaf MD
2800000775Gloria Stefanova Dimitrova MD
2800000776Stela Nedyalkova Krasteva MD
2800000777Monika Ventsislavova Doneva MD
2800000778Desislava Rosenova Vangelova MD
2800000779Emelin Fevzi Ibryam MD
2800000780Simona Georgieva Yankova MD