Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 451-475 of 521 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000656Tsveta Rosenova Chilingirova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000658Stoyanka Lyubenova Golemanova MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology, Paediatric Cardiology
2800000661Teodora Micheva Micheva MD Occupational Medicine
2800000662Iliyana Lozanova Stoynova MD Hygiene of children and youth
2800000663Emilia Petkova Kaneva MD Pathophysiology
2800000666Iliyana Zhivkova Valeva MD Oto-rhino-laryngology
2800000669Evgeniy Mihaylovich Kara MD General Practice
2800000671Dobri Hristov Marchev MD Urology
2800000674Anita Ivova Ognyanova-Ahmed MD Ophthalmology
2800000678Yordan Nedev Yordanov MD Surgery
2800000679Desislava Nencheva Naydenova MD Internal Medicine, Cardiology
2800000685Irena Ilieva Hristova MD General Practice
2800000687Elka Krumova Peycheva MD Nutrition and dietetics
2800000688Bilyana Yordanova Yordanova MD
2800000689Tereza Stoeva Cholakova MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Communicable Diseases
2800000690Sofia Zhirair Dimova MD Transfusion Haematology
2800000696Sabina Milcheva Georgieva MD Neurology
2800000697Denitsa Velcheva Dimitrova MD Cardiology
2800000702Anna Vyacheslavovna Georgieva MD Neurology
2800000703Diana Dimitrova Dobreva MD Clinical Laboratory
2800000705Polina Zhechkova Hristova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2800000707Magdalena Krumova Shumkova MD Nutrition and dietetics
2800000708Kadzha Moinuddin Dudekula MD General Practice
2800000715Rumen Petrov Genov MD Surgery
2800000718Gergana Hristova Yordanova MD