Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 426-450 of 520 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000595Hristo Gospodinov Marinov MD Internal Medicine, Cardiology
2800000596Hristo Gutev Hristov MD Surgery
2800000597Hristo Dankov Dimitrov MD
2800000605Chavdar Iliev Krastev MD Surgery, Neurosurgery
2800000610Yulia Velichkova Cheshmedzhieva MD Obstetrics and Gynaecology
2800000611Yulia Grozdeva Ilieva-Yosifova MD General Paediatrics
2800000613Yulia Krasteva Marinova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2800000615Yulia Panayotova Mircheva MD General Paediatrics
2800000619Yuliyana Atanasova Hristova-Shestakova MD Clinical Allergology
2800000620Yuliyana Dimitrova Markova MD Clinical Microbiology
2800000621Yulka Genova Lazarova MD Hygiene of children and youth
2800000622Yavor Ivanov Plashilski MD General Practice
2800000625Yavor Slaveykov Stoyanov MD General Practice
2800000626Yanaki Ivanov Yanakiev MD Orthopaedics and Traumatology
2800000627Yanka Atanasova Bozhilova MD General Paediatrics
2800000628Yanka Georgieva Dimitrova MD Ophthalmology
2800000630Yanka Hristova Topchieva MD
2800000631Yanko Dimov Yankov MD Surgery
2800000632Yanko Petrov Yankov MD Internal Medicine
2800000642Slavcho Tonchev Zidarov MD Community Medicine and Health Management, Radiation Treatment, Radiobiology
2800000649Emine Halil Mehmedova-Ahmedova MD
2800000650Ventsislav Valchev Vasilev MD Surgery
2800000653Rada Dimitrova Spasova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2800000655Valentina Ivanova Burova-Balinova MD General Practice
2800000656Tsveta Rosenova Chilingirova MD Obstetrics and Gynaecology