Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 201-225 of 520 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000246Ivanka Georgieva Dzhelepova MD Clinical Microbiology, Clinical Virology
2800000247Ivanka Mateeva Smilenova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2800000248Ivanka Nikolova Krasteva MD Radiation Treatment
2800000252Ivelin Lyutskanov Lyutskanov MD Surgery
2800000253Ivelin Yuriev Hristov MD Oto-rhino-laryngology
2800000254Ivelina Alekova Mohtareva MD Radiation Treatment
2800000255Ivelina Dimitrova Ivanova MD Internal Medicine
2800000257Ivelina Marinova Dineva MD Obstetrics and Gynaecology
2800000258Ivelina Ognyanova Ilieva MD Dermato-venerology
2800000259Ivelina Hristova Ratseva MD Neurology
2800000260Izabela Vladkova Kolarova MD Psychiatry
2800000261Iliana Lazarova Bezus MD
2800000263Iliyan Valev Iliev MD Surgery
2800000264Iliyan Nedev Kazakov MD Neurology
2800000666Iliyana Zhivkova Valeva MD Oto-rhino-laryngology
2800000794Iliyana Ivanova Papaschikova MD
2800000662Iliyana Lozanova Stoynova MD Hygiene of children and youth
2800000265Iliyanka Krasteva Uzunova MD Respiratory Medicine
2800000266Ilhan Hamdiev Hyusniev MD General and Clinical Pathology
2800000267Irena Georgieva Burgova-Georgieva MD Neurology
2800000685Irena Ilieva Hristova MD General Practice
2800000758Yoanna Georgieva Gancheva MD Cardiology
2800000271Yoanna Encheva Ilieva-Mircheva MD Internal Medicine, Gastroenterology
2800000272Yovka Boyanova Kostova-Toneva MD
2800000274Yonka Stavros Petrova MD Internal Medicine