Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 251-275 of 520 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000313Krasimira Doncheva Dobreva MD General Practice
2800000314Kremen Velikov Kalchev MD Respiratory Medicine
2800000803Kristiyana Krasimirova Kaleva MD
2800000317Krastyu Rusev Krastev MD Internal Medicine, Preventive Military Medicine
2800000318Ksenia Slavcheva Todorova MD General Paediatrics
2800000786Latin Demirov Serbezov MD Psychiatry
2800000320Lilia Stoyanova Ivanova MD General Paediatrics, Medical Parasitology
2800000321Lilyana Demireva Toneva-Atanasova MD Rheumatology, Cardiology
2800000322Lilyana Marinova Kuzdova MD General Paediatrics, Neonatology
2800000324Lachezar Stefanov Smilkov MD General Practice
2800000328Lyudmila Georgieva Bachvarova MD General Paediatrics
1800000165Lyudmila Georgieva Pencheva MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000330Lyudmila Nikolova Nenkina MD General Paediatrics
2800000331Magdalena Dimova Angelova MD Internal Medicine, Cardiology
2800000332Madlen Georgieva Antonova MD Surgery
2800000334Madlena Stankova Gerovska-Yordanova MD Neurology, General Practice
2800000335Maksim Stoyanov Marinov MD Orthopaedics and Traumatology
2800000336Malina Ivanova Krasteva MD Internal Medicine, Cardiology
2800000338Margarita Koeva Martinova-Gabrovska MD Ophthalmology
2800000339Margarita Pavlova Yaneva MD
2800000340Margarita Stancheva Ivanova MD General Paediatrics
2800000341Margarita Hristova Petrova MD General Paediatrics
2800000343Mariana Vasileva Ilieva-Veleva MD Internal Medicine
2800000344Mariana Georgieva Mihaylova MD Internal Medicine, Nephrology
2800000345Mariela Ognyanova Obretenova MD Dermato-venerology