Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Shumen

Displaying 226-250 of 522 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2800000276Yordan Ivanov Yordanov MD Internal Medicine, Specialist General Medicine / Deputy Employee
2800000678Yordan Nedev Yordanov MD Surgery
2800000277Yordan Petrov Yordanov MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000278Yordan Stefanov Mashev MD Surgery
2800000280Yordanka Gospodinova Marinova MD Community Medicine and Health Management
2800000281Yordanka Petrova Zhekova-Zlateva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2800000282Yordanka Stefanova Yordanova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2800000283Yordanka Stoyanova Yordanova MD Clinical Microbiology
2800000800Kaan Levenov Totev MD
2800000708Kadzha Moinuddin Dudekula MD General Practice
2800000287Kamelia Stefanova Stoyanova MD Surgery, Vascular Surgery
2800000288Kamen Ignatov Gramatikov MD Surgery
2800000289Kapka Pankova Gemedzhieva-Petrova MD Obstetrics and Gynaecology
2800000817Katerina Zhivkova Zhivkova MD
2800000292Katya Dimitrova Prodanova MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000293Katya Petkova Varbanova MD General Paediatrics
2800000294Kayane Agop Aleksieva MD General Practice
2800000748Konstantin Yankov Kostadinov MD
2800000303Krasimir Aleksandrov Ivanov MD Orthopaedics and Traumatology
2800000304Krasimir Veselinov Krastev MD Anesthesiology and Intensive Care
2800000306Krasimir Gavrailov Kolev MD General Paediatrics
2800000308Krasimir Zhivkov Bozov MD Oto-rhino-laryngology
2800000309Krasimir Yordanov Hlebarov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2800000310Krasimir Simeonov Ivanov MD Oto-rhino-laryngology
2800000312Krasimira Damyanova Bunova MD General Practice