Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 551-575 of 643 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000925Samir Mustafa Sami MD Oto-rhino-laryngology
2700000927Evgenia Hristova Ruseva MD
2700000929Galin Zhelyazkov Ganchev MD Surgery
2700000931Sevgi Raimova Mustafova MD Obstetrics and Gynaecology
2700000934Anyuta Lozkova Lozeva MD General Paediatrics
2700000935Adriana Hristova Ruseva MD Gastroenterology
2700000937Viktoria Mohamed Ramdan MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000938Stefka Pencheva Robeva MD Imaging Diagnostic
2700000940Ekaterina Valentinova Tumbalova MD Neurology
2700000946Myumyun Ali Zafer MD Gastroenterology
2700000947Erhan Sami Mustafa MD
2700000949Gergana Kostova Zgureva MD Ophthalmology
2700000950Dimitar Petrov Petrov MD Orthopaedics and Traumatology
2700000954Radoslav Zlatkov Karamfilov MD
2700000955Vladimir Dimitrov Valev MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000956Slavimir Petev Lavchev MD
2700000957Pavel Delchev Pavlov MD
2700000958Milena Georgieva Dimova MD
2700000960Yanka Ivanova Chavdarova MD
2700000961Evgeni Kostov Zgurev MD
2700000964Gergana Ruseva Todorova MD
2700000965Atanas Zhelyazkov Hristov MD
2700000966Mariana Ruseva Galoncheva MD
2700000967Zhivko Kalinov Kalinov MD
2700000969Renginar Myumyunali Asenova MD