Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 476-500 of 643 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000780Stanislav Gechev Kolev MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000781Stanislava Mitkova Staykova MD Ophthalmology
2700000782Stanka Borislavova Kyuchukova-Kirisheva MD General Paediatrics
2700000783Stanka Georgieva Bratanova MD
2700000785Stanka Yancheva Slavcheva-Tosheva MD Internal Medicine
2700000787Stayu Stoyanov Pedev MD Ophthalmology
2700000790Stefka Mihaylova Zdravkova MD Ophthalmology
2700000791Stefka Slavcheva Andreeva MD Obstetrics and Gynaecology
2700000794Stefka Hristova Ilieva MD Obstetrics and Gynaecology
2700000795Stoil Boychev Boychev MD
2700000797Stoycho Dimchev Karadzhov MD General Practice
2700000798Stoycho Mihaylov Mihaylov MD Internal Medicine, Nephrology
2700000801Stoyan Nedyalkov Kanev MD
2700000802Stoyanka Kostova Pryamova MD Internal Medicine, Clinical Allergology
2700000807Tanya Mihaylova Dimitrova MD
2700000812Tatyana Anatolevna Albanova MD Communicable Diseases
2700000813Tatyana Stoilova Slaveykova MD Internal Medicine
2700000814Tatyana Trifonova Aleksandrova MD Internal Medicine, Cardiology
2700000815Tatyana Hristova Atanasova MD General Paediatrics
2700000816Tashko Pavlov Pavlov MD
2700000817Temenuga Shtereva Yordanova MD Ophthalmology
2700000818Tencho Kirilov Tenchev MD Anesthesiology and Intensive Care
2700000820Tenyu Manahilov Tyankov MD Ophthalmology
2700000821Teodor Panayotov Blagoev MD
2700000827Tinka Manolova Todorova MD