Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 501-525 of 634 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000850Hristina Stefanova Baeva MD Obstetrics and Gynaecology
2700000851Hristo Bogdanov Yanchev MD
2700000853Hristo Valkov Hristov MD
2700000854Hristo Ganchev Minkov MD Surgery
2700000855Hristo Georgiev Zografov MD Surgery
2700000856Hristo Dimitrov Elenski MD Forensic Medicine and Deontology
2700000859Hristo Stoyanov Polihronov MD
2700000862Tsveta Hristozova Kostadinova MD General Paediatrics, Paediatric Cardiology
2700000863Tsvetan Ivanov Tsvetkov MD
2700000864Tsvyatko Ivanov Nikiforov MD Dermato-venerology
2700000866Yulia Vladimirova Prodanova MD
2700000867Yulia Dimitrova Hadzhipanayotova MD General Paediatrics
2700000868Yulia Petrova Vasileva MD Neurology
2700000869Yulia Siderova Siderova-Mihaylova MD Internal Medicine
2700000870Yuliyana Marius Grigorova-Yancheva MD Internal Medicine
2700000871Yuliyana Stoyanova Kordovska-Stoyanova MD Clinical Laboratory
2700000872Yavor Stefanov Dochev MD Internal Medicine
2700000875Yanka Karcheva Stoynova MD Obstetrics and Gynaecology
2700000877Yanka Nikolaeva Bozhkova MD Internal Medicine
2700000878Yanka Staleva Valkanova MD
2700000880Yasen Georgiev Yanev MD Internal Medicine, Cardiology
2700000881Yasen Petkov Kalaydzhiev MD Obstetrics and Gynaecology
2700000892Georgi Karamfilov Karamfilov MD
2700000893Evgeni Boychev Georgiev MD
2700000896Ivaylo Kostadinov Vasilev MD Cardiology