Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Haskovo

Displaying 451-475 of 640 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000625Nedyalko Zhelev Zhelev MD General Paediatrics
2700000986Nezhdat Ahmed Ahmed MD Surgery
2000000171Neli Angelova Aleksandrova MD
2700000626Neli Staykova Dimova-Lateva MD General Paediatrics
2700000627Nesho Radov Grozev MD Imaging Diagnostic
2700000982Nikola Stoychev Ganashev MD Surgery
1600002579Nikolay Veselinov Uzunov MD
2700000632Nikolay Dinkov Kolev MD Internal Medicine, General Practice
2700000635Nikolay Ivanov Nikolov MD General Paediatrics
2700000638Nikolay Stefanov Petkov MD General Practice
2700000639Nikolay Stoyanov Kolev MD
2300007174Nikolina Atanasova Ahmed MD Obstetrics and Gynaecology
2700000640Nikolina Kirilova Nikolova-Trifonova MD Internal Medicine
2700000921Nina Georgieva Manafakova MD General Paediatrics
2700000644Nina Todorova Bakalova MD Internal Medicine
2700000645Nina Toleva Chetalova MD Obstetrics and Gynaecology
2700000647Nora Angelova Docheva MD Dermato-venerology
2700000648Ognyanka Dimitrova Dervenkova MD Internal Medicine, General Practice
2700001055Okan Myumyunov Isov MD
2700000650Onnik Kevork Kevorkyan MD General Practice
2700000957Pavel Delchev Pavlov MD
2700000652Pavel Milchev Pavlov MD Internal Medicine
1000000240Panayot Mateev Mateev MD Imaging Diagnostic
2700000656Penka Dimova Peteva MD Internal Medicine, Cardiology
2700000657Penka Ivanova Yaneva MD