Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 151-175 of 1647 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500000115Borislav Yordanov Nedev MD General Paediatrics
2500000116Borislav Nikolov Popov MD Medical Genetics
2500000118Borislava Georgieva Chakarova MD Medical Parasitology
2500000119Boryana Bozhidarova Belcheva MD
2500000120Boryana Zhivkova Zheleva MD Internal Medicine
2500000121Boryana Mitkova Parashkevova-Simeonova MD Community Medicine and Health Management
2500000122Boryana Stoyanova Margaritova MD Internal Medicine
2500000126Valentin Angelov Velev MD General and Clinical Pathology
2500000127Valentin Borisov Valkanov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2500000128Valentin Valchev Valchev MD Emergency Medicine
2500000129Valentin Georgiev Vrachev MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2500000130Valentin Georgiev Marinov MD Oto-rhino-laryngology
2500000131Valentin Dimitrov Vasev MD Orthopaedics and Traumatology
2500000133Valentin Dimitrov Hristozov MD Ophthalmology
2500000134Valentin Ivaylov Proychev MD Orthopaedics and Traumatology
2500000137Valentin Marinov Kolev MD
2500000138Valentin Simeonov Milchev MD Clinical Virology
2500000139Valentina Aleksandrovna Fakirova MD Clinical Laboratory
2500000141Valentina Vasileva Gencheva MD Internal Medicine, Nephrology
2500000142Valentina Gospodinova Koleva MD Transfusion Haematology
2500000143Valentina Gospodinova Tsaneva MD Communicable Diseases
2500000144Valentina Zhivkova Grozeva-Ivanova MD Internal Medicine
2500000145Valentina Peneva Georgieva MD General Paediatrics
2500000146Valentina Rasheva Ivanova MD General Paediatrics
2500000147Valentina Stoycheva Valcheva-Siderova MD Neurology