Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 1626-1637 of 1637 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2700000968Georgi Valentinov Marinov MD Cardiology
2700001033Elizabet Iliyanova Stoyanova MD
2800000296Kiril Naydenov Kirilov MD
2800000686Krasimira Nikolova Manolova MD
2900000032Bozhil Dimitrov Bozhilov MD Neurology, Community Medicine and Health Management
2900000289Maria Radkova Angelova-Stoyanova MD Respiratory Medicine
2900000447Stoyanka Petkova Mantareva-Georgieva MD Internal Medicine, Cardiology
2900000501Todor Petrov Borisov MD Clinical Laboratory
2900000517Veselin Lyubenov Kotivski MD Gastroenterology
2900000518Vanya Lyubomirova Peeva MD General Paediatrics
2900000551Biyanka Mitova-Dimova MD
2900000562Nikolay Markov Kasarov MD