Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 1626-1647 of 1647 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500002416Stefan Ivaylov Stefanov MD
2500002417Aleksandar Atanasov Babachev MD
2500002418Yordan Atanasov Babachev MD
2500002419Miran Dzhihad Al-Ali MD
2500002420Viktoriya Dimitrova Banova MD
2500002421Dimitar Marinov Marinov MD
2700000063Bonka Kirilova Kyurkchiyska MD
2700000067Borislav Georgiev Uzunov MD Surgery
2700000879Yancho Vasilev Terziev MD
2700000895Lyubomir Milkov Filipov MD Internal Medicine
2700000968Georgi Valentinov Marinov MD Cardiology
2700001033Elizabet Iliyanova Stoyanova MD
2800000296Kiril Naydenov Kirilov MD
2800000686Krasimira Nikolova Manolova MD
2900000032Bozhil Dimitrov Bozhilov MD Neurology, Community Medicine and Health Management
2900000289Maria Radkova Angelova-Stoyanova MD Respiratory Medicine
2900000447Stoyanka Petkova Mantareva-Georgieva MD Internal Medicine, Cardiology
2900000501Todor Petrov Borisov MD Clinical Laboratory
2900000517Veselin Lyubenov Kotivski MD Gastroenterology
2900000518Vanya Lyubomirova Peeva MD General Paediatrics
2900000551Biyanka Mitova-Dimova MD
2900000562Nikolay Markov Kasarov MD