Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 1376-1400 of 1603 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500002039Yordan Kolev Trifonov MD
2500002040Mariyana Kostova Hristova MD
2500002046Radoslav Evgeniev Borisov MD
2500002047Tonya Zhivkova Topalova-Miteva MD
2500002048Rositsa Naskova Nedelcheva MD
2500002049Antonio Kochoski MD
2500002050Nestor Glafche MD Oto-rhino-laryngology
2500002051Sadet Bahri Nuri MD
2500002054Galina Rumenova Dineva MD
2500002055Azar Eltefat Farzin Moghanlo MD
2500002056Miroslav Ilkov Pashov MD
2500002057Ahmad Katmeh MD
2500002058Zlatina Dimitrova Vasileva-Despotoski MD
2500002060Kristiyan Kirilov Naydenov MD Neurology
2500002061Ivan Stanchev Mindov MD
2500002062Hristina Nikolaeva Gradeva-Ilieva MD
2500002063Antoaneta Metodieva Teneva-Petrovska MD
2500002064Ivanka Yankova Bogdanova MD
2500002065Zvezdelina Georgieva Stoyanova MD Gastroenterology
2500002066Georgi Stoyanov Haralanov MD Maxillo-facial Surgery
2500002067Slavena Stefanova Dimova MD
2500002069Bistra Naumova Naumova MD
2500002070Mihail Geo Tsirovski MD
2500002071Azize Sevgin Saroglu MD
2500002072Ilija Chipurovski MD