Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 1576-1594 of 1594 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500002301Veliana Koleva Gencheva MD
2500002302Nezir Celik MD
2500002303Gergana Nikolaeva Neycheva MD
2500002304Petra Abdul Kayum Ravanbahsh MD
2500002305Orhan Dzhemaletin Ahmed MD
2700000063Bonka Kirilova Kyurkchiyska MD
2700000067Borislav Georgiev Uzunov MD Surgery
2700000879Yancho Vasilev Terziev MD
2700000895Lyubomir Milkov Filipov MD Internal Medicine
2700000968Georgi Valentinov Marinov MD Cardiology
2800000296Kiril Naydenov Kirilov MD
2900000032Bozhil Dimitrov Bozhilov MD Neurology, Community Medicine and Health Management
2900000289Maria Radkova Angelova-Stoyanova MD Respiratory Medicine
2900000447Stoyanka Petkova Mantareva-Georgieva MD Internal Medicine
2900000501Todor Petrov Borisov MD Clinical Laboratory
2900000517Veselin Lyubenov Kotivski MD Gastroenterology
2900000518Vanya Lyubomirova Peeva MD General Paediatrics
2900000551Biyanka Mitova-Dimova MD
2900000562Nikolay Markov Kasarov MD