Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 201-225 of 1635 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2100000063Vasil Georgiev Nedyalkov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2500001603Vasil Georgiev Cholev MD General Practice
2500000178Vasil Ivanov Ivanov MD Neurology
2500000179Vasil Kirilov Talev MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2500002035Vasil Margaritov Varbanov MD Nuclear Medicine
2500001725Vasil Metodiev Metodiev MD Orthopaedics and Traumatology
2100000787Vasil Svetozarov Leshtevski MD Cardiology
2500000180Vasil Slavov Savov MD Surgery, Orthopaedics and Traumatology
2500000182Vasil Tonchev Cholakov MD Internal Medicine
2500000184Vaska Yordanova Sandeva MD General Practice
2500001655Vasko Iliev Marinov MD Orthopaedics and Traumatology
2500000185Velemira Vladimirova Shishikova MD General Practice
2500002301Veliana Koleva Gencheva MD
2500000186Velimira Tsoneva Semerdzhieva MD General Practice
2500002255Velina Aleksandrova Mircheva MD
2500000187Velina Dimova Cherkezova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2500000188Velina Ivanova Mancheva MD
2500001766Velichka Velkova Anastenova MD
2500000189Velichka Petkova Simova MD Internal Medicine
2500000190Velcho Velev Atanasov MD
2500000191Velcho Stoyanov Nanchev MD
2500002124Venelina Aleksandrova Ivanova MD
2500000193Venelina Georgieva Lecheva MD General Practice
2500000194Veneta Georgieva Stoeva MD General Hygiene
2500000195Veneta Ivancheva Vanisheva MD Occupational Medicine