Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 176-200 of 1608 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500000156Vanyo Nedelchev Georgiev MD
2500000157Vanya Bancheva Slavova MD Pre-hospital Emergency Medicine
2500000160Vanya Georgieva Tesheva MD Psychiatry
2500000161Vanya Georgieva Karaboydeva MD Epidemiology of the Communicable Diseases, Pre-hospital Emergency Medicine
2500000163Vanya Dimova Ilieva-Fartunova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2500000164Vanya Dinkova Balabanova MD Internal Medicine, Nephrology
2500000165Vanya Ivanova Raykovska MD Neurology
2500000166Vanya Koeva Boncheva MD Internal Medicine
2500000167Vanya Koycheva Simova MD General Practice
2500000168Vanya Nikolova Taneva-Laleva MD
2500000169Vanya Stancheva Vladimirova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2500000170Vanya Stefanova Krasteva MD
2500000173Vanya Tsoneva Ivanova MD Clinical Laboratory
2500000178Vasil Ivanov Ivanov MD Neurology
2500000179Vasil Kirilov Talev MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2500000180Vasil Slavov Savov MD Surgery, Orthopaedics and Traumatology
2500000182Vasil Tonchev Cholakov MD Internal Medicine
2500000184Vaska Yordanova Sandeva MD General Practice
2500000185Velemira Vladimirova Shishikova MD General Practice
2500000186Velimira Tsoneva Semerdzhieva MD General Practice
2500000187Velina Dimova Cherkezova MD Internal Medicine, Clinical Haematology
2500000188Velina Ivanova Mancheva MD
2500000189Velichka Petkova Simova MD Internal Medicine
2500000190Velcho Velev Atanasov MD
2500000191Velcho Stoyanov Nanchev MD