Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Stara Zagora

Displaying 1576-1600 of 1648 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500002123Ufuk Anil Sezgin MD
2500002321Fabian Rafael Bishof MD
2500001951Fani Volchevska Yosheva MD
2500002113Fatmegyul Ismet Redzhep MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2500001443Filip Borisov Hadzhipetkov MD Surgery
2500002223Filip Nikolaev Vutov MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2500002098Filis Boyanova Kazalieva MD
1900001004Hamdi Yusein Salif MD
2500002391Hatidzhe Gyursel Chelik MD
2500001445Hilda Hristova Boycheva MD Internal Medicine
2500002326Hristian Avramov Hristov MD
2500001447Hristin Mihov Hristov MD Surgery
2500001449Hristina Ivanova Kurteva MD General Practice
2500002154Hristina Kostova Shtereva MD Cardiology
2300013929Hristina Milkova Surcheva MD
2500002062Hristina Nikolaeva Gradeva-Ilieva MD General Paediatrics
1700004386Hristina Petrova Stoyanova MD
2500001450Hristina Ruseva Ruseva - Todorova MD General Practice
1600001512Hristo Aleksandrov Dabnishki MD Obstetrics and Gynaecology
2500002022Hristo Aleksandrov Hristov MD Endocrinology and Metabolic diseases
2500001600Hristo Angelov Hristov MD
2500002212Hristo Blagoev Arabadzhiev MD
2500001598Hristo Georgiev Vasilev MD Internal Medicine
2500001614Hristo Dimitrov Hristov MD General Practice
2500001455Hristo Zarkov Zapryanov MD Surgery, Vascular Surgery