Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 551-571 of 571 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400001091Aleksandra Boykova Perniklieva MD
2400001092Denitsa Marinova Dobreva-Borshukova MD
2400001094Lilyana Vasileva Aleksieva MD General Practice
2400001096Maria Rosenova Stancheva MD
2400001097Tsvetelina Milcheva Vladimirova-Dimitrova MD Endocrinology and Metabolic diseases
2400001098Ivaylo Stoychev Galabov MD
2400001099Ivan Pavlov Delibashev MD
2400001100Milcho Vladimirov Kitov MD
2400001101Tsolo Danielov Peshev MD
2400001102Polina Ivanova Tsankova MD Imaging Diagnostic
2400001103Georgi Milchov Rusinov MD
2400001104Rositsa Lyubenova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
2400001105Ivan Kostadinov Babachev MD
2400001106Andrey Vladimirov Chervenkov MD
2400001107Metodi Valentinov Metodiev MD
2400001108Mariyan Kotsev Kotsev MD
2400001109Simeon Georgiev Shumanov MD
2400001110Kalina Radoslavova Ivanova MD
2400001111Yuliyana Miroslavova Doncheva MD
2500000109Bozhidarka Georgieva Kayrakova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2500001049Nikolay Iliev Nikolov MD