Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 551-575 of 580 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400001057Lukan Pavlov Mishev MD Ophthalmology
2400001059Valentina Fedorovna Mladenova MD General Paediatrics
2400001062Vasil Ivanov Gronkov MD
2400001063Evelina Vasileva Zhelyazkova MD
2400001069Krasimira Boyanova Saeva MD
2400001071Ivelin Georgiev Karageorgiev MD
2400001076Antoaneta Ivanova Miteva MD Obstetrics and Gynaecology
2400001077Snezhanka Stoilova Kashamova MD
2400001085Yovko Iliev Mitrev MD
2400001088Violeta Velkova Bancheva MD Ophthalmology
2400001089Dobromira Zaharieva Tsvetkova MD
2400001091Aleksandra Boykova Perniklieva MD
2400001092Denitsa Marinova Dobreva-Borshukova MD
2400001094Lilyana Vasileva Aleksieva MD General Practice
2400001096Maria Rosenova Stancheva MD
2400001097Tsvetelina Milcheva Vladimirova-Dimitrova MD Endocrinology and Metabolic diseases
2400001098Ivaylo Stoychev Galabov MD
2400001099Ivan Pavlov Delibashev MD
2400001100Milcho Vladimirov Kitov MD
2400001101Tsolo Danielov Peshev MD
2400001102Polina Ivanova Tsankova MD Imaging Diagnostic
2400001103Georgi Milchov Rusinov MD
2400001104Rositsa Lyubenova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
2400001105Ivan Kostadinov Babachev MD
2400001106Andrey Vladimirov Chervenkov MD