Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia Province

Displaying 526-550 of 580 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000973Neli Boyanova Karachorova-Aleksandrova MD
2400000974Maria Angelova Hristoskova-Yankova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2400000975Mariana Georgieva Stancheva-Vladova MD Internal Medicine
2400000977Tanya Dimitrova Puneva-Mutafchiyska MD
2400000981Lilia Nikolaeva Dimitrova MD General Practice
2400000984Petya Stefanova Doychinova MD
2400000988Anastas Tsvetanov Ivanov MD General Practice
2400000990Ekaterina Vanyova Mitova MD General Practice
2400000992Rositsa Spasova Rashkova MD
2400000995Emil Slavchev Angelov MD
2400000996Ivo Minchev Minev MD
2400000999Georgi Spasov Hubavenski MD
2400001001Veselin Hristov Vasilev MD Imaging Diagnostic
2400001004Emilia Asenova Ivanova-Petrova MD Surgery
2400001012Galya Marinova Karpacheva-Panayotova MD General Paediatrics
2400001014Siyana Toshkova Zhivkova-Lyaeva MD Dermato-venerology
2400001016Ivanka Hristova Tsareva MD Imaging Diagnostic
2400001017Stefka Staneva Yankova-Tsocheva MD General Paediatrics
2400001019Ivan Ivanov Donkov MD
2400001020Sofi Vladimirov Dinchev MD
2400001026Veronika Stancheva Lazarova MD
2400001027Gratsiela Ivanova Petrova MD General Paediatrics
2400001042Snezhana Yordanova Grozeva MD
2400001051Ivaylo Asenov Petrov MD
2400001056Olaf Endsin MD