Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10351-10375 of 10473 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2500001012Natalia Vasileva Krasteva-Dimitrova MD
2500001077Nina Stanislavova Nedeva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2500001147Petya Gospodinova Mineva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2500001187Radostina Dimova Dimova MD Neurology
2500001219Rumen Aleksandrov Marinov MD General Paediatrics, Paediatric Cardiology
2500001237Rumyana Stoycheva Yaneva MD
2500001281Slavi Dimitrov Kartev MD Oto-rhino-laryngology
2500001318Stefan Marev Gerganov MD Anesthesiology and Intensive Care
2500001403Tencho Dyakov Tenev MD Clinical Virology
2500001619Vasil Tsankov Yablanski MD Orthopaedics and Traumatology
2500001712Galina Gencheva Genova-Georgieva MD Transfusion Haematology
2500001719Haydar Aziz Hamid MD
2500001765Kremena Hristova Stoyanova MD
2500001770Zlatko Dobrev Dimitrov MD General Paediatrics, Clinical Allergology
2500001771Ihsan Ismail Hasan MD Obstetrics and Gynaecology
2500001772Maya Ivanova Todorov MD
2500001774Georgi Yordanov Yordanov MD Ophthalmology
2500001790Desislava Ruseva Lekova MD Dermato-venerology
2500001802Ivaylo Zhelyazkov Mihaylov MD Anesthesiology and Intensive Care
2500001839Stefan Aleksandrov Doktorov MD Cardiology
2500001878Manhal Mohamad Ferial Almutlak MD
2500001890Donko Georgiev Georgiev MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2500001955Ivan Rumenov Chakarov MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management, Paediatric Oncology
2500001959Toni Zlatanov MD Cardiology
2500001968Sinan Shazie Emin MD Surgery