Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10076-10100 of 10330 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000254Larisa Boyanova Peneva MD Ophthalmology
2400000261Lilia Ivanova Georgieva MD Oto-rhino-laryngology
2400000278Lyudmil Aleksandrov Varlyakov MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000284Madlena Nikolaeva Nikolova MD Internal Medicine, Rheumatology
2400000298Mariela Stefanova Vasileva-Dorosieva MD Imaging Diagnostic
2400000301Maria Asenova Mingova MD Dermato-venerology
2400000304Maria Dimitrova Cholakova MD Internal Medicine, Medical Oncology
2400000308Mariya Nyagolova Apostolova-Ryahova MD Dermato-venerology
2400000310Maya Aleksandrova Yonova MD
2400000332Nataliya Pavlova Mincheva MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology, Paediatric Cardiology
2400000354Nikolay Stefanov Tsonev MD Internal Medicine, Gastroenterology
2400000372Pavlin Stefanov Pavlov MD Cardiology
2400000373Panayot Georgiev Temelkov MD Orthopaedics and Traumatology
2400000374Paolina Boyanova Borisova MD Clinical Laboratory
2400000382Petar Milchev Markov MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000386Petya Georgieva Kyuchukova-Andonova MD Obstetrics and Gynaecology
2400000391Plamen Ivanov Kalapov MD Orthopaedics and Traumatology
2400000394Plamen Stefanov Popov MD General Paediatrics
2400000400Radosveta Nikolova Cherneva-Naydenova MD
2400000408Reni Tsocheva Racheva MD
2400000409Robert Hristov Stoyanov MD Obstetrics and Gynaecology, Medical Oncology
2400000427Rumyana Vasileva Asenova MD
2400000429Rumyana Dragomirova Grancharova MD Dermato-venerology
2400000440Svetlana Docheva Kinkina MD Obstetrics and Gynaecology
2400000442Svetoslav Georgiev Chervenkov MD Anesthesiology and Intensive Care