Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10251-10275 of 10470 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2400000491Tatyana Lyubenova Dimitrova MD Internal Medicine
2400000524Tsvetelina Lazarova Tsanova MD Internal Medicine, Clinical Allergology
2400000535Yanita Ivanova Dzhurova MD Ophthalmology
2400000695Ana Simeonova Nikolova MD Emergency Medicine
2400000697Boryana Radeva Uzunova MD General Paediatrics, Paediatric Nephrology
2400000699Vanya Emilova Kodzhia MD
2400000702Zornitsa Tashkova Nikolova MD
2400000703Irina Zdravkova Bozhinova-Avramova MD General Paediatrics, Neonatology
2400000723Bozhidar Rumenov Parashkevov MD
2400000725Borislav Sergeev Lund MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000727Buen Nikolov Todorov MD Surgery
2400000731Vasil Strashimirov Kozarov MD Surgery, Cardiosurgery, Vascular Surgery
2400000732Vasko Simeonov Danchev MD
2400000740Georgi Ivanov Gelev MD Surgery
2400000741Georgi Stanev Yankov MD Surgery, Surgery of the Chest
2400000760Emiliya Ivanova Angelova MD Emergency Medicine, Gastroenterology
2400000765Iva Valentinova Geleva MD General Paediatrics
2400000770Ivanka Ruseva Popova MD Emergency Medicine
2400000790Lyuboslava Atanasova Atanasova-Sichanova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2400000800Maya Andreeva Dicheva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2400000802Miglena Nedyalkova Trifonova MD Occupational Medicine, General Practice
2400000805Momyana Dimitrova Nikolova MD General Paediatrics, Respiratory Medicine
2400000814Petya Marinova Lazarova MD Emergency Medicine
2400000817Plamen Milchov Galabov MD Orthopaedics and Traumatology
2400000819Radka Aleksandrova Tsenova MD Respiratory Medicine