Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10176-10200 of 10470 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300015799Petar Slavov Slavov MD
2300015800Zarina Emanoilova Cherneva MD
2300015801Mihaela Svetozarova Tsigarovska MD
2300015802Georgi Todorov Temendzhiyski MD
2300015803Kalina Zdravcova Stefanova MD
2300015804Aytul Cinkara MD
2300015805Pavlina Aleksieva Beshirova-Peycheva MD
2300015806Mariam Saeid Asadpur MD
2300015807Nayden Naydenov Naydenov MD
2300015808Natasha Stoilkova MD
2300015809Zdravko Penev Zapryanov MD
2300015810Veronika Durlova MD
2400000029Asen Georgiev Medzhidiev MD Oto-rhino-laryngology
2400000032Biser Milanov Petrov MD
2400000033Biser Petkov Bonchev MD Orthopaedics and Traumatology
2400000036Bogomil Elenkov Borisov MD Surgery
2400000050Valentin Simeonov Vasilev MD Imaging Diagnostic
2400000100Georgi Vasilev Simeonov MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000101Georgi Dimitrov Kesikov MD Neurology
2400000102Georgi Dimitrov Stamboliyski MD Internal Medicine, Cardiology
2400000104Georgi Iliev Dormishev MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management
2400000105Georgi Kirilov Kotashev MD Surgery
2400000107Georgi Krastev Ivanov MD Obstetrics and Gynaecology
2400000127Diana Tsokova Dilova MD Oto-rhino-laryngology
2400000136Dimitar Tonov Dimitrov MD Obstetrics and Gynaecology