Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10151-10175 of 10470 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300015774Mihaela Krasimirova Petrakieva MD
2300015775Veselina Mircheva Teneva MD
2300015776Amir Uasim Al Hatib MD
2300015777Oleksandra Karpuk MD
2300015778Ivaylo Krasimirov Vakareev MD
2300015779Sukriye Azis Esen Yozmen MD Obstetrics and Gynaecology
2300015780Zlatomira Hristova Hristova MD
2300015781Ivaylo Ivaylov Ivanov MD
2300015782Donika Stefanova Yordanova MD
2300015783Magdalena Plamenova Paraskevova MD
2300015784Viktoria Ivanova Todorova MD
2300015785Margarita Angelova Hristova MD
2300015786Simeon Antonov Boyadjiev MD
2300015787Maddalena Silvestri MD
2300015788Mihaela Antonova Doychinova MD
2300015789Daniel Grozdalinov Georgiev MD
2300015790Vladica Dinov MD
2300015791Vanesa Valerieva Dodova MD
2300015792Galina Georgieva Gocheva MD
2300015793Petar Zhelev Parushev MD
2300015794Iva Ivanova Tsvetkova MD
2300015795Vasil Minchev Chukov MD
2300015796Kremena Nikolova Kalinova MD
2300015797Fatma Nur Ersahin MD
2300015798Naylyan Behtieva Emurlova MD