Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 551-575 of 10641 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000354Petko Ivanov Zhelyazkov MD Neurology
1500000358Petar Georgiev Pashov MD
1500000364Petya Stefanova Yankova MD Clinical Laboratory, Immunology
1500000366Plamen Sergiev Chupetlovski MD Imaging Diagnostic
1500000374Rangel Asenov Baykushev MD Imaging Diagnostic
1500000377Rosanka Atanasova Ivanova MD
1500000379Rosina Nikolova Zaharieva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000390Rumyana Gavrailova Gudzheva MD
1500000401Sviden Bozhidarov Yanachkov MD Oto-rhino-laryngology
1500000406Silvia Milanova Pandieva-Vasileva MD Internal Medicine
1500000417Snezha Kostadinova Shalamanova MD General Paediatrics, Communicable Diseases
1500000422Sonya Petrova Chakarova MD General Paediatrics
1500000424Sofia Rangelova Blagoeva MD Clinical Microbiology
1500000436Stoyana Pavlova Traykova MD Obstetrics and Gynaecology
1500000468Yuliya Stoyanova Marteva-Proevska MD Clinical Microbiology
1500000472Yavor Metodiev Draganov MD Surgery
1500000474Yanko Aleksandrov Mihaylov MD Surgery, Vascular Surgery
1500000495Galina Rasheva Angelova MD General Paediatrics
1500000496Diana Atanasova Trifonova MD Internal Medicine, Nephrology
1500000497Panteley Krastev Krastev MD Psychiatry
1500000500Snezhana Mihaylova Dikova MD Clinical Laboratory
1500000502Nikolay Nikolaev Ermenchev MD
1500000516Metodi Nenchev Totev MD Urology
1500000517Krastina Lazarova Nikolova MD General Practice
1500000526Boryana Mirchova Andreeva MD Anesthesiology and Intensive Care