Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 526-550 of 10470 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000209Ivan Krastev Ivanov MD Orthopaedics and Traumatology
1500000216Ivo Sashkov Asenov MD Oto-rhino-laryngology
1500000223Irina Pancheva Kostova MD Ophthalmology
1500000231Yordanka Valentinova Radonova MD
1500000234Kalin Petrov Dimitrov MD Internal Medicine
1500000238Kiril Ananiev Simeonov MD Orthopaedics and Traumatology
1500000245Krasimir Kirilov Sterkov MD Obstetrics and Gynaecology
1500000272Lyubomir Sretenov Tsenkov MD Neurology
1500000273Lyudmil Vasilev Blagoev MD Surgery
1500000300Maria Mihaylova Marinova MD General Paediatrics
1500000301Maria Todorova Radevska MD
1500000308Milena Genchova Kotseva MD
1500000321Misho Dimitrov Filipov MD Orthopaedics and Traumatology
1500000331Nikolay Borisov Kachev MD Anesthesiology and Intensive Care
1500000335Nikolay Konstantinov Proevski MD Anesthesiology and Intensive Care
1500000342Nonka Nikolova Yurukova MD Internal Medicine, Gastroenterology
1500000349Pavel Vladimirov Angelov MD Internal Medicine, Nephrology
1500000354Petko Ivanov Zhelyazkov MD Neurology
1500000358Petar Georgiev Pashov MD
1500000364Petya Stefanova Yankova MD Clinical Laboratory, Immunology
1500000366Plamen Sergiev Chupetlovski MD Imaging Diagnostic
1500000374Rangel Asenov Baykushev MD Imaging Diagnostic
1500000377Rosanka Atanasova Ivanova MD
1500000379Rosina Nikolova Zaharieva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1500000390Rumyana Gavrailova Gudzheva MD