Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10876-10900 of 10914 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300010039Yanina Georgieva Slavova-Marinova MD Respiratory Medicine, General and Clinical Pathology
2300014995Yanislav Evgeniev Mitkov MD
2300015768Yanislava Svetoslavova Stoyanova-Nateva MD
1800000302Yanita Vasileva Pencheva MD Communicable Diseases
2300010041Yanita Ivanova Antonova MD General Paediatrics
2400000535Yanita Ivanova Dzhurova MD Ophthalmology
2300012226Yanita Ilkova Tsankova MD
2300010042Yanita Yoncheva Stefanova-Ivanova MD Internal Medicine, General Practice
2300015714Yanitsa Boyanova Boyanova MD
2300014250Yanitsa Plamenova Peneva MD
2300011927Yanitsa Stefanova Yankova MD Obstetrics and Gynaecology
2300012911Yanitsa Tihomirova Davidkova MD Clinical Haematology
2300015094Yanka Vasileva Grancharova MD
2300010045Yanka Vasileva Halacheva MD Neurology, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2300010046Yanka Velichkova Sakarova MD General Paediatrics
2300010047Yanka Georgieva Velinova-Tsvetanova MD Surgery
2300010050Yanka Kancheva Rashkova MD
2000000412Yanka Nikolova Kolarska MD Nephrology
1700003827Yanka Petkova Prodanova MD
2300010051Yanko Vasilev Nachkov MD Anesthesiology and Intensive Care
2300014530Yanko Velizarov Pavlov MD
2300011380Yanko Dragomirov Pahnev MD Paediatric Surgery
2300010053Yanko Manolov Popov MD Dermato-venerology
2300010063Yancho Stefanov Delchev MD Obstetrics and Gynaecology
2300012381Yaromir Emilov Nikolov MD Orthopaedics and Traumatology