Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10626-10650 of 10711 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300010977Yavor Emiliyanov Zhelev MD Neurology
2300014202Yavor Ivanov Yordanov MD
2300013025Yavor Ivanov Toshev MD
2300010015Yavor Krumov Vladimirov MD Obstetrics and Gynaecology
2300013944Yavor Lazarov Topalov MD
2300014764Yavor Lyudmilov Fichev MD
2300013341Yavor Maksimov Malinov MD
1500000472Yavor Metodiev Draganov MD Surgery
2300010017Yavor Nedyalkov Avramov MD
2300011307Yavor Nikolaev Drenski MD
2000000248Yavor Penchev Valkov MD General Paediatrics
2300012346Yavor Petrov Krumov MD Anesthesiology and Intensive Care
2300010019Yavor Petrov Semerdzhiev MD Urology
2300012592Yavor Sashov Assyov MD Endocrinology and Metabolic diseases
2300010020Iavor Stefanov Valtchanov MD
2300011142Yagoda Tome Vasileva MD Dermato-venerology
2300010021Yadviga Ivanovna Vizhbovskaya MD General Paediatrics
2300012041Yair Galili MD
2300010023Jacov Mayer Mayrov MD Neurology
2300013044Yakovos Antoniu MD Plastic and Rehabilitative Surgery and Aesthetic Surgery
2300010025Yakub Atia Ofan MD Obstetrics and Gynaecology
2300015820Yana Angelova Andonova MD
2300010027Yana Angelova Trendafilova MD Ophthalmology
2300015176Yana Boicheva Kotceva MD
2300014691Yana Valentinova Tsolova MD