Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10351-10375 of 10641 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300015984Emanuela Vladimirova Andreeva-Sanevska MD
2300015985Nadezhda Oleg Gusakova MD
2300015986Eva Petrova Tsoneva MD
2300015987Trayana Vasileva Kozarova MD
2300015988Militsa Arsenieva Telbiyska MD
2400000029Asen Georgiev Medzhidiev MD Oto-rhino-laryngology
2400000032Biser Milanov Petrov MD
2400000033Biser Petkov Bonchev MD Orthopaedics and Traumatology
2400000035Bistra Kirilova Popova MD General Paediatrics, Neonatology
2400000036Bogomil Elenkov Borisov MD Surgery
2400000050Valentin Simeonov Vasilev MD Imaging Diagnostic
2400000100Georgi Vasilev Simeonov MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000101Georgi Dimitrov Kesikov MD Neurology
2400000102Georgi Dimitrov Stamboliyski MD Internal Medicine, Cardiology
2400000104Georgi Iliev Dormishev MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management
2400000105Georgi Kirilov Kotashev MD Surgery
2400000107Georgi Krastev Ivanov MD Obstetrics and Gynaecology
2400000127Diana Tsokova Dilova MD Oto-rhino-laryngology
2400000136Dimitar Tonov Dimitrov MD Obstetrics and Gynaecology
2400000140Dimcho Tsvetanov Vatkov MD General Practice
2400000141Dora Radova Tsutsekova MD Ophthalmology
2400000144Evgeni Ventsislavov Stoyanov MD Imaging Diagnostic
2400000148Evelina Traykova Marinova MD Anesthesiology and Intensive Care
2400000150Ekaterina Velinova Georgieva MD Psychiatry
2400000155Elena Yordanova Dormisheva MD Clinical Microbiology