Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10301-10325 of 10421 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000445Yuliyan Stefanov Hadzhiev MD Oto-rhino-laryngology
0400004722Yuliyan Yuliyanov Naydenov MD
2300013741Yuliyana Aleksandrova Fereshtanova-Antova MD
2300009916Yuliyana Baykova Yordanova-Fikovska MD Clinical Laboratory
2300009917Yuliyana Borisova Vasileva MD General Paediatrics, General Practice
2300009984Yuliyana Borisova Damyanova-Kedeva MD General Paediatrics
2300009986Yuliana Ivanova Ivanova MD Internal Medicine, Cardiology
2300009929Yuliyana Marinova Zheleva-Docheva MD Clinical Laboratory
2300009968Yuliyana Petrova Vasileva MD Internal Medicine, General Practice
2300015666Julijana Petrovska MD Gastroenterology
2300009988Yuliyana Simeonova Tsenova MD General Practice
2300014899Yulfe Kezimova Konduzova MD
2300015926Yunus Levent Gyurkash MD
2300009990Yura Ilieva Tsandeva MD Internal Medicine
2300009992Yuri Iliev Pulchev MD Psychiatry
2300009995Yuri Mihaylov Fandakov MD General Paediatrics
2300009997Yuri Tsvetanov Rangelov MD Internal Medicine, Cardiology
2300010000Youriy Atanassov Batchvarov MD Urology
2300010001Yuriy Atanasov Zhechev MD Internal Medicine, Clinical Haematology, Medical Oncology
2300010003Yuriy Zlatev Stoyanov MD Surgery, Surgery of the Chest
2300009998Yuriy Ivanov Glavashki MD Imaging Diagnostic
2300010956Yuriy Lozanov Todorov MD Imaging Diagnostic
2300009994Yuriy Metodiev Hranov MD Obstetrics and Gynaecology
2300014302Yusein Yuseinov Pashaliev MD
2300015259Yusuf Demirtas MD