Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Sofia

Displaying 10251-10275 of 10896 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300011983Toma Yuriev Spiriev MD Neurosurgery
2300009462Tomi Georgiev Popmarkov MD Obstetrics and Gynaecology
2300011530Tomislav Simeonov Kostyanev MD Clinical Microbiology
2300010428Tomichka Evgenieva Ignatova MD Anesthesiology and Intensive Care
2300012265Toni Georgiev Velikov MD Cardiology
2500001959Toni Zlatanov MD Cardiology
2300015633Toni Ivanov Tomov MD
2300013112Toni Milosheski MD
2300013488Toni Nikolova Stoykova MD
2300010924Toni Simeonov Davidovski MD Cardiology
2300009464Toni Slavchev Donchev MD Psychiatry
2300012061Tonka Gerova Kurteva MD
2300014537Tonya Akram Nayuf MD
2300013055Tonya Georgieva Stankova MD
2300009471Totka Hristova Hristova MD Internal Medicine
2300009474Totko Naydenov Stoyanov MD Community Medicine and Health Management
2300009475Toshka Petrova Boyanova-Mihova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2300009476Toshko Jelev Lissitchkov MD Transfusion Haematology
2300009477Toshko Zlatev Petrov MD Nuclear Medicine
0600000431Toschko Krastev Todorov MD Anesthesiology and Intensive Care
2300009479Tocho Loukanov Balabanski MD Internal Medicine, Cardiology
2300009482Traytcho Christov Frangov MD Surgery
2700000971Trayan Nedyalkov Delchev MD General Paediatrics
2300013606Trayan Nikodimov Ninov MD Orthopaedics and Traumatology
2300015987Trayana Vasileva Kozarova MD