Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Smolyan

Displaying 26-50 of 281 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2200000002Albena Zdravkova Chinareva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000003Albena Nikolaeva Gyunelieva MD Surgery
2200000005Aleksi Mitkov Karov MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2200000006Alkazar Nedkov Hadzhimatev MD General Practice
2200000010Anatoli Svilenov Alikovski MD Urology
2200000011Angel Bozhanov Belev MD Internal Medicine, Cardiology, Rheumatology, Community Medicine and Health Management
2200000013Angel Vasilev Stefanov MD
2200000015Angel Nikolov Karashev MD Anesthesiology and Intensive Care
2200000018Andrey Mladenov Germanov MD Internal Medicine, Cardiology
2200000022Anton Gorchev Lalov MD Obstetrics and Gynaecology, Community Medicine and Health Management
2200000023Apostol Nikolov Andreevski MD General Paediatrics
2200000024Argir Kirkov Hadzhihristev MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
2200000029Asen Emilov Emilov MD Clinical Laboratory, Community Medicine and Health Management
2200000038Atanas Raychev Belchilov MD Surgery
2200000039Anastas Stoev Karagyaurov MD Psychiatry
2200000042Afrodita Atanasova Radeva MD Obstetrics and Gynaecology
2200000043Antoaneta Georgieva Sariyska MD Neurology
2200000045Binka Mitkova Marinova MD Internal Medicine, General Practice
2200000046Binka Hristova Gebelova MD Internal Medicine, General Practice
2200000047Biser Asenov Stoev MD Obstetrics and Gynaecology
2200000048Blagovesta Ilieva Haydukova MD
2200000050Bozhidar Margaritov Kaev MD Neurology
2200000051Boyka Georgieva Dimitrova MD General Paediatrics
2200000054Boris Spasov Garov MD Internal Medicine, General Practice
2200000058Boyan Raychev Mihaylov MD General Practice