Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 176-200 of 256 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000366Zhivko Mihaylov Zhelev MD Neurology
2000000367Zvezda Hristova Ivanova MD
2000000369Ivo Yankov Ivanov MD
2000000370Iliian Georgiev Hristov MD General Practice
2000000371Ivan Ivanov Varbanov MD Internal Medicine, Gastroenterology
2000000374Iglika Nikolova Gradinarova-Ninova MD Internal Medicine
2000000375Yordanka Ivanova Marinova MD General Practice
2000000377Kamen Georgiev Dimitrov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000382Lyuba Zlateva Yordanova MD Ophthalmology
2000000384Miryana Georgieva Peeva MD Respiratory Medicine
2000000385Milena Angelova Ivanova MD Internal Medicine, Cardiology
2000000386Milen Velikov Minchev MD Nephrology
2000000388Nevena Dzhevdetova Dervisheva MD Oto-rhino-laryngology
2000000389Nedka Georgieva Tsvetkova MD Obstetrics and Gynaecology
2000000390Pavlin Tsankov Pavlov MD Neurology
2000000393Petya Nikolaeva Chobanska MD Internal Medicine, Cardiology
2000000394Plamen Nikolov Kraev MD Psychiatry
2000000396Plamen Kostadinov Simeonov MD
2000000397Ralina Ruseva Stancheva MD General Practice
2000000398Sarkis Magardich Kalustyan MD Internal Medicine, Cardiology
2000000399Svetlana Dimitrova Pavlova MD General Practice
2000000400Svetlana Marinova Stoycheva MD General Paediatrics, General Practice, Community Medicine and Health Management
2000000402Sema Muhsin Osman MD
2000000403Snezhana Nikolova Koleva MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2000000408Tihomir Dimitrov Ivanov MD Obstetrics and Gynaecology