Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 176-200 of 262 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000388Nevena Dzhevdetova Dervisheva MD Oto-rhino-laryngology
2000000169Nevin Dzhevdetova Chausheva-Gyochgeldi MD General Paediatrics
2000000389Nedka Georgieva Tsvetkova MD Obstetrics and Gynaecology
2000000170Nedko Belev Nedkov MD Neurology
2000000176Nigyar Yumerova Tabakova MD General Paediatrics
2000000498Nikolay Danchev Kostadinov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000477Nikolay Marinov Anastasov MD
2000000173Nikolina Varbanova Boranova MD Internal Medicine
2000000174Nikolina Ilieva Boshnakova MD Endocrinology and Metabolic diseases, Internal Medicine
2000000175Nina Georgieva Kirova MD Dermato-venerology
0400003340Nina Milenova Marinova MD Ophthalmology
1900000548Pavel Mihaylov Pavlov MD General Practice
2000000487Pavel Nikolaev Angelov MD Obstetrics and Gynaecology
2000000390Pavlin Tsankov Pavlov MD Neurology
1800000214Pavlina Dimitrova Micheva MD Obstetrics and Gynaecology, Anesthesiology and Intensive Care
2000000447Penka Vasileva Kutsarova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
2000000182Penka Doncheva Genova MD Dermato-venerology
2000000183Penka Ivanova Petkova MD Respiratory Medicine, General Practice
2000000187Petranka Stefanova Popova-Maneva MD General Paediatrics
0400002011Peter Ivanov Ghenev MD General and Clinical Pathology
2000000189Petar Svetozarov Donchev MD Orthopaedics and Traumatology
2000000393Petya Nikolaeva Chobanska MD Internal Medicine, Cardiology
2000000396Plamen Kostadinov Simeonov MD
2000000474Plamen Nikolaev Petkov MD Surgery
2000000394Plamen Nikolov Kraev MD Psychiatry