Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Silistra

Displaying 151-175 of 260 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2000000214Snezhanka Stoyanova Vladkova MD General Paediatrics, Community Medicine and Health Management
2000000215Sofka Stoyanova Nedelcheva MD Medical Parasitology
2000000216Stanka Georgieva Mihaylova MD Anesthesiology and Intensive Care
2000000217Steliyana Velichkova Nikolova MD Internal Medicine
2000000219Stoyan Georgiev Stoyanov MD Neurology
2000000221Stoyanka Todorova Daskalova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
2000000222Tanya Dragieva Bulyashka-Petrova MD Internal Medicine, General Practice
2000000223Tanya Stoykova Gancheva MD General Paediatrics
2000000225Tatyana Yankova Tsoneva MD Internal Medicine, Cardiology
2000000226Teodor Ivanov Ivanov MD Forensic Medicine and Deontology, Community Medicine and Health Management
2000000227Teodora Georgieva Nacheva MD Epidemiology of the Communicable Diseases
2000000228Tihomir Ivanov Trifonov MD Ophthalmology, General Practice
2000000230Todorka Dimitrova Nikolova MD
2000000231Todorka Lyubomirova Hristova MD General Paediatrics
2000000232Toshko Yotov Tsakov MD Surgery
2000000234Fanka Alyosheva Toncheva MD Emergency Medicine, Imaging Diagnostic
2000000235Filip Minchev Yovchev MD General Practice, Urology
2000000239Tsvetana Ganeva Ilieva MD General Paediatrics
2000000241Chavdar Dimitrov Kumanov MD Anesthesiology and Intensive Care, Surgery
2000000242Shezai Nedzhmi Kyazim MD Internal Medicine
2000000243Shener Reyhan Kardzhala MD Imaging Diagnostic
2000000244Yuksel Osman Ahmed MD Internal Medicine
2000000246Yuliyan Naydenov Naydenov MD Neurology
2000000250Yanko Ivanov Valkov MD Oto-rhino-laryngology
2000000338Abraham Iriorechi Francis MD General Practice