Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 751-772 of 772 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300007703Plamen Emilov Kozhuharov MD General Practice, Paediatric Surgery
2300008875Stela Nikolaeva Dyankova MD Psychiatry, General Practice
2300009246Tatyana Ruseva Getsova MD Anesthesiology and Intensive Care
2300009709Tsanko Stoychev Kotsev MD Psychiatry
2300010004Yuriy Iliev Dzhunov MD Surgery
2300010558Emilia Damyanova Nenova MD Neurology
2300010786Silvia Getsova Slavova MD Oto-rhino-laryngology, General Practice
2300011537Stoyan Georgiev Genadiev MD Vascular Surgery
2300012680Silvena Angelova Krasteva MD Neurology
2400000422Rumen Vasilev Baranski MD Orthopaedics and Traumatology
2400000527Tsvetomira Marinova Baranska MD Imaging Diagnostic
2500001901Krasimira Markova Markova MD Clinical Laboratory
2500002008Anna Ivanova Lenkova MD
2500002297Nikolay Lyubomirov Angelov MD
2800000021Antoanela Georgieva Staneva MD
2800000216Zlatelina Dzhendova Nikolova MD Imaging Diagnostic
2800000603Tsvetanka Zhecheva Fuchidzhieva MD General Paediatrics
2800000706Plamena Ognyanova Petrova MD Oto-rhino-laryngology
2800000733Ilter Fikret Pazardzhakla MD Cardiology
2800000765Maria Krasenova Doncheva MD
2900000540Gavril Mirolyubov Stoev MD Cardiology
2900000572Emil Lyuboslavov Emilov MD