Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 51-75 of 772 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1700005202Ramadan Naazim Mustafa MD
1700005886Adriana Aleksandrova Angelova MD
1800000052Veska Yoncheva Boteva MD General Paediatrics
1800000143Kamen Ignatov Uzunov MD Surgery
1800000211Olga Venelinova Sakakusheva MD
1800000294Hyusein Ismail Karasyuleyman MD Imaging Diagnostic
1800000343Rosen Lyubenov Tsvetanov MD
1800000364Shefket Azis Shefki MD Anesthesiology and Intensive Care
1800000370Nursel Shinasi Veli MD Nephrology
1800000376Kristina Valentinova Atanasova MD Oto-rhino-laryngology
1900000003Aydan Alyaydinov Dzhiniev MD General Practice
1900000004Albena Velikova Vladova-Tsaneva MD Internal Medicine
1900000006Albena Nikolaeva Mihaylova MD Internal Medicine
1900000007Albena Pencheva Angelova MD Ophthalmology
1900000009Albena Stefanova Alkusheva-Kochanova MD Surgery
1900000010Albena Toneva Toneva MD Internal Medicine, Cardiology
1900000011Aleksandar Mihaylov Rudnitski MD Obstetrics and Gynaecology
1900000015Aleksandar Trifonov Yovchev MD Surgery
1900000018Angel Petkov Braykov MD Surgery
1900000019Angelina Ilieva Kiselova-Vankova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1900000021Andrey Borisov Boyadzhiev MD General Practice
1900000022Aneta Nikolova Pinaleva MD General Paediatrics
1900000023Ani Dimitrova Mateeva MD Obstetrics and Gynaecology
1900000024Anil Kumar Saha MD Obstetrics and Gynaecology
1900000025Anna Aleksandrova Simeonova MD Internal Medicine, Cardiology