Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 26-50 of 772 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0800000599Veysyal Tairov Aliev MD
0900000381Mariana Velikova Moskova MD General Paediatrics, Paediatric Endocrinology and Metabolic Diseases
0900000786Shermin Erbin Shukri MD
1200000200Ivan Vasilev Angelov MD Neurosurgery
1200000269Krasimir Angelov Danailov MD
1200000454Plamen Ivanov Vanev MD Orthopaedics and Traumatology
1200000669Mirela Plamenova Mineva MD Neurology
1200000687Desislava Krasimirova Krasteva-Stoyanovska MD
1600000024Aleksandar Konstantinov Kunev MD Obstetrics and Gynaecology
1600000029Aleksandar Frantsov Bosilkov MD Neurology
1600000104Asen Ivanov Zhivkov MD Cardiology
1600000507Dinka Peneva Dimitrova MD Obstetrics and Gynaecology
1600001476Tihomir Simeonov Minkov MD Psychiatry
1600001830Elena Nikolaeva Krasteva-Minkova MD
1600001963Dzhordzhe Stoynev MD Obstetrics and Gynaecology
1600001992Denitsa Boykova Stoyanova MD
1600002101Irena Chabukovska-Kostadinova MD
1600002102Dragana Yovanovska MD
1600002172Hariprasad Purushotaman MD
1600002247Kaloyan Tonev Ivanov MD
1600002372Aylya Orhanova Asanova MD
1600002386Petko Angelov Petkov MD
1600002531Tyurkyan Lyutfi Hasan MD
1600002554Lyubomir Boryanov Savov MD
1700004725Kristina Krasteva Stancheva MD Neurology