Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 226-250 of 786 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900000274Emilia Todorova Karakasheva-Dimova MD Imaging Diagnostic
1900000275Emiliyan Ilkov Tatarov MD
1900000276Erdoan Sabriev Duvadzhiev MD Obstetrics and Gynaecology
1900000279Zhelyazko Vasilev Vasilev MD Anesthesiology and Intensive Care
1900000281Zhivko Georgiev Zhivkov MD Nutrition and dietetics
1900000282Zhivko Georgiev Dimitrov MD Surgery, Plastic and Rehabilitative Surgery and Aesthetic Surgery
1900000286Zdravka Mladenova Arabadzhieva MD General Paediatrics
1900000287Zdravka Stefanova Dimitrova MD Internal Medicine
1900000288Zlatka Ognyanova Zlatkova-Fileva MD General Paediatrics
1900000290Zoya Stefanova Boyanova MD Dermato-venerology
1900000292Ivaylo Andreev Ivanov MD General Practice
1900000293Ivaylo Vutov Nanov MD Surgery
1900000294Ivaylo Emilov Kyostebekov MD Internal Medicine, Rheumatology
1900000295Ivaylo Raychev Raychev MD Psychiatry
1900000297Ivan Vsevolodov Sorokin MD Internal Medicine
1900000299Ivan Georgiev Lisichkov MD Neurology
1900000300Ivan Dimitrov Genchev MD Surgery
1900000304Ivan Kalinov Kyosev MD
1900000305Ivan Nikolov Ivanov MD Ophthalmology
1900000306Ivan Petrov Velev MD General Practice
1900000308Ivan Hristov Stoyanov MD Forensic Medicine and Deontology
1900000309Ivan Tsvetanov Ivanov MD Internal Medicine, Medical Oncology
1900000310Ivanina Dimova Ivanova MD Internal Medicine
1900000311Ivanka Vasileva Daskalova MD General Paediatrics
1900000312Ivanka Getsova Slavova MD Obstetrics and Gynaecology