Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 776-800 of 810 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900001041Hristo Svetlozarov Milev MD General and Clinical Pathology
1900000753Hristo Svetoslavov Popov MD Internal Medicine, Cardiology
1900000756Hristofor Dimitrov Georgiev MD General Paediatrics
1900000936Hyulia Shamsieva Ahmedova-Pazardzhakla MD Rheumatology
1800000294Hyusein Ismail Karasyuleyman MD Imaging Diagnostic
2300009709Tsanko Stoychev Kotsev MD Psychiatry
1900000757Tsvetan Venelinov Sokolov MD Orthopaedics and Traumatology
1900000758Tsvetan Iliev Lilov MD Internal Medicine
1900001099Tsvetan Konstantinov Trendafilov MD
1900000759Tsvetan Nikolov Danev MD Oto-rhino-laryngology
1900000762Tsvetan Trayanov Raychinov MD Obstetrics and Gynaecology
2800000603Tsvetanka Zhecheva Fuchidzhieva MD General Paediatrics
1900000766Tsvetelina Dimitrova Mircheva-Pamukova MD
1900000767Tsvetelina Panayotova Todorova MD Epidemiology of the Communicable Diseases
1900000941Tsvetelina Svetoslavova Varbanova-Maneva MD Endocrinology and Metabolic diseases
1900000768Tsvetodara Kaneva Kuneva MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
2400000527Tsvetomira Marinova Baranska MD Imaging Diagnostic
1900000924Tsvetomira Plamenova Avramova MD
1900000770Tsetska Iskarova Petkova MD Imaging Diagnostic
1900000771Tsonyu Kirilov Stefanov MD Cardiology
1900000772Chavdar Avramov Valchev MD Sports Medicine
1900000774Sharlota Izidor Ayzner-Dikova MD General Practice
1900001073Shenay Shinasi Veli MD
0900000786Shermin Erbin Shukri MD Cardiology
1800000364Shefket Azis Shefki MD Anesthesiology and Intensive Care