Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 676-700 of 772 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1900000693Stanislav Ivanov Ivanov MD Psychiatry
1900001047Stanislav Stoyanov Aleksandrov MD
1900000994Stancho Dimitrov Stanev MD
1900001075Stela Borislavova Tsankova MD
1900000696Stela Mincheva Shahanova-Markova MD Ophthalmology
2300008875Stela Nikolaeva Dyankova MD Psychiatry, General Practice
1900000695Stelka Ivanova Mincheva-Tomitova MD Obstetrics and Gynaecology
1900001050Stefan Kamenov Milkov MD
0500000404Stefan Mihaylov Yovchev MD Surgery, Vascular Surgery
1900000698Stefan Nikolov Dimitrov MD Internal Medicine, Clinical Allergology
1900000884Stefanka Vasileva Chaprazova MD Clinical Laboratory
1900000701Stefka Todorova Nikolaeva MD General Paediatrics
1900000702Stefcho Georgiev Lambev MD Oto-rhino-laryngology
0400003801Stoil Kalev Dimitrov MD Cardiology
1900000704Stoycho Petrov Kozarev MD Internal Medicine, Nephrology
2300011537Stoyan Georgiev Genadiev MD Vascular Surgery
1900000880Stoyan Dimitrov Gramatikov MD Orthopaedics and Traumatology
1900000943Stoyan Yordanov Stoyanov MD Surgery
1900000705Stoyan Nenkov Stoyanov MD Sports Medicine
1900000707Stoyanka Stefanova Kovchazova MD
1900000709Sultanka Ivanova Petrova MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology
2000000467Suray Shefket Saliibryam MD Neurology
1900000712Tanzhu Yusein Pandzhar MD Surgery, Paediatric Surgery
1900000713Tanya Yordanova Popova MD
1900000921Tanya Nikolaeva Marinova MD