Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Ruse

Displaying 251-275 of 772 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400004172Elis Shaib Ashim MD
2300003543Elisaveta Valcheva Georgieva MD Imaging Diagnostic
1900000249Elisaveta Svetoslavova Ivanova MD General Paediatrics
1900000250Elka Dimova Todorova MD Dermato-venerology
1900000251Elka Marinova Stancheva MD
1900000252Elka Nikodimova Georgieva MD
1900000253Elka Yustiniyanova Lazarova-Kurteva MD
1900000254Emel Nevzat Agush MD General Paediatrics, Neonatology
1900000256Emil Atanasov Donev MD Orthopaedics and Traumatology
1900000257Emil Vasilev Todorov MD Obstetrics and Gynaecology
1900000258Emil Viktorov Mladenov MD Internal Medicine
1900000259Emil Georgiev Milanov MD Ophthalmology
1900000261Emil Yordanov Parashkevov MD Imaging Diagnostic
2900000572Emil Lyuboslavov Emilov MD
1900000262Emil Mihaylov Mihaylov MD Surgery
1900000267Emil Hristoforov Pironkov MD General Practice
1900000268Emilia Georgieva Grueva MD Obstetrics and Gynaecology
1900000270Emilia Georgieva Dimitrova MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
2300010558Emilia Damyanova Nenova MD Neurology
1900000272Emilia Ivanova Yankova-Petrova MD General Paediatrics
1900000273Emilia Petrova Bochkovar MD Clinical Laboratory
1900000274Emilia Todorova Karakasheva-Dimova MD Imaging Diagnostic
0400003809Emiliyan Georgiev Martinov MD Cardiology
1900000275Emiliyan Ilkov Tatarov MD
1900001031Enise Tanzhu Pandzhar MD