Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 1-25 of 257 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0400001054Ivaylo Enchev Yakimov MD Sports Medicine
0400001069Ivan Vasilev Gaydarov MD Anesthesiology and Intensive Care
0400001370Krassimira Marinova Marinova MD Anesthesiology and Intensive Care
0400001568Marinka Nakova Todorova MD General Paediatrics
0400002919Diana Vasileva Todorova MD Forensic Medicine and Deontology
0400003541Aref Shakiba MD Cardiology
0400003638Angel Evgeniev Stoyanov MD
0400003897Zeyneb Kemal Buchaklieva MD General Practice
0400003982Byulent Sami Shefka MD General Practice
0400004100Shaban Shaban Hadzhi MD Orthopaedics and Traumatology
0400004331Ahmed Oktay Gechgel MD
0400004381Bozhena Rumenova Parashkevova MD
0400004994Berk Ruzhdi Shaban MD
0900000302Ismet Syuleymanov Kapitanov MD Imaging Diagnostic
0900000573Svilen Petrov Chaushev MD Surgery
0900000720Yanka Georgieva Nikolova MD Occupational Medicine
1200000688Tomitsa Manoilov MD Surgery
1600001636Penka Petrova Damyanova MD Neonatology
1800000001Adelina Georgieva Pencheva MD General Paediatrics
1800000002Adelina Dimitrova Mileshka MD Internal Medicine
1800000003Alyosha Albenov Gorelyov MD General Paediatrics
1800000004Ana Koleva Radeva MD General Paediatrics
1800000005Anatoliy Dimitrov Stoynov MD Sports Medicine
1800000007Angelina Mitkova Liteva MD Ophthalmology
1800000008Angelina Nedelcheva Chinkova MD General Paediatrics