Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 201-225 of 267 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000222Petinka Ivanova Yordanova MD Neurology
1800000223Petar Donchev Valkanov MD Psychiatry
1800000224Petar Kirilov Bozmarov MD Orthopaedics and Traumatology
1800000227Petar Strahilov Pantev MD Ophthalmology
1800000228Petar Yankov Todorov MD Neurology
1800000229Petya Aleksandrova Voykova MD
1800000230Petya Dimitrova Miteva-Pavlova MD Internal Medicine, Nephrology
1800000423Petya Nedkova Nedeva MD
1800000232Plamen Ivanov Ivanov MD Orthopaedics and Traumatology
2600000278Plamen Stanev Petkov MD Nephrology
1800000233Polina Dimitrova Gotseva-Tsoneva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine, Community Medicine and Health Management
2300012058Polina Plamenova Angelova MD General Paediatrics
1800000235Radka Tsoneva Stoyanova MD Obstetrics and Gynaecology
1900001021Renay Halmi Ruzhdi MD
1800000334Reni Kirilova Kiryakova-Petrova MD Internal Medicine
1800000237Rozalina Radeva Kalcheva MD Imaging Diagnostic
1800000343Rosen Lyubenov Tsvetanov MD Nephrology
1800000239Rositsa Dimitrova Dzhurova MD Neurology
1800000240Rositsa Dimitrova Ivanova-Marinova MD Obstetrics and Gynaecology
1800000242Rositsa Kostadinova Todorova MD Communicable Diseases
1800000243Rugizan Tefik Ragub-Sali MD Internal Medicine, General Practice
1800000245Rumen Angelov Rusanov MD Internal Medicine, Clinical Haematology, Community Medicine and Health Management
1800000248Rumyana Ivanova Todorova MD General Paediatrics
1800000352Samedin Salim Sabit MD Obstetrics and Gynaecology
1800000251Svetlan Georgiev Stoyanov MD General Paediatrics, Surgery