Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 201-225 of 258 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000230Petya Dimitrova Miteva-Pavlova MD Internal Medicine, Nephrology
1800000423Petya Nedkova Nedeva MD
1800000232Plamen Ivanov Ivanov MD Orthopaedics and Traumatology
1800000233Polina Dimitrova Gotseva-Tsoneva MD Internal Medicine, Respiratory Medicine, Community Medicine and Health Management
2300012058Polina Plamenova Angelova MD General Paediatrics
1800000235Radka Tsoneva Stoyanova MD Obstetrics and Gynaecology
1800000334Reni Kirilova Kiryakova-Petrova MD Internal Medicine
1800000237Rozalina Radeva Kalcheva MD Imaging Diagnostic
1800000343Rosen Lyubenov Tsvetanov MD Nephrology
1800000239Rositsa Dimitrova Dzhurova MD Neurology
1800000240Rositsa Dimitrova Ivanova-Marinova MD Obstetrics and Gynaecology
1800000242Rositsa Kostadinova Todorova MD Communicable Diseases
1800000243Rugizan Tefik Ragub-Sali MD Internal Medicine, General Practice
1800000245Rumen Angelov Rusanov MD Internal Medicine, Clinical Haematology, Community Medicine and Health Management
1800000352Samedin Salim Sabit MD Obstetrics and Gynaecology
1800000251Svetlan Georgiev Stoyanov MD General Paediatrics, Surgery
1800000253Svetlana Dacheva Dimitrova MD Anesthesiology and Intensive Care
1800000255Svetlomir Goranov Marinov MD Oto-rhino-laryngology
0900000573Svilen Petrov Chaushev MD Surgery
1800000256Sevina Sasheva Hristova MD General Practice
1800000414Selen Oktay Gechgel MD
1800000257Selime Kasimova Karagyozova-Shakir MD Community Medicine and Health Management, Internal Medicine, General Practice, Cardiology
1800000258Seher Remzieva Abtulova MD
1800000261Snezhana Dimova Damyanova-Dimitrova MD Respiratory Medicine
1800000262Snezhana Kotseva Stoykova MD Internal Medicine