Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 176-200 of 267 results.
UINFILENAMESPECIALTY
2300015399Nalyan Aliadinova Ibryamova MD
1800000195Natalia Stefanova Slavova MD
1800000196Natalia Tsvetkova Draganova MD General Paediatrics
1800000421Nevena Filipova Demirova MD Internal Medicine
1800000198Nedyalka Ivanova Kostadinova MD
1800000199Nezhat Ali Salim MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice
1800000400Neli Plamenova Tihanova-Dzhipova MD Clinical Laboratory
1800000203Nikola Ashkar MD Urology
1800000365Nikola Denislavov Hadzhipetkov MD Imaging Diagnostic
1800000205Nikolay Georgiev Yotsov MD Internal Medicine
1800000206Nikolay Raychev Denev MD Surgery
1800000208Nikolay Stefanov Kolev MD Surgery
1800000209Nikolinka Angelova Kuleva-Yankova MD
1800000336Ognyan Dimitrov Zahariev MD General Practice
1800000380Oleg Mihaylov Nemechkin MD Respiratory Medicine
1800000413Onur Sali Gyochgeldi MD
1800000212Orlin Metodiev Velkov MD Obstetrics and Gynaecology
1800000434Orhan Kenan Zeyti MD
1800000213Pavlin Yuliyanov Dechev MD
1800000416Penka Nikolova Simova MD
1800000333Penka Petkova Stancheva MD Internal Medicine, Gastroenterology
1600001636Penka Petrova Damyanova MD Neonatology
1800000216Penka Todorova Ivanova MD Neurology
1800000220Pepa Vladimirova Todorova MD Ophthalmology
1800000221Perihan Hyuseinova Mokan MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine, General Practice