Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 101-125 of 267 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000114Encho Stefanov Velichkov MD
1800000115Ergyuz Hasan Mustafa MD Obstetrics and Gynaecology
1800000116Zhivka Tasheva Ivanova MD Imaging Diagnostic
0400003897Zeyneb Kemal Buchaklieva MD General Practice
1800000119Zoya Petrova Velkova MD General Paediatrics, Paediatric Cardiology
0400001054Ivaylo Enchev Yakimov MD Sports Medicine
1800000338Ivaylo Ivanov Stefanov MD Surgery
1800000327Ivaylo Nikolov Arabadzhiev MD Neurology
1800000120Ivan Atanasov Kiselov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
0400001069Ivan Vasilev Gaydarov MD Anesthesiology and Intensive Care
1800000123Ivan Stefanov Ivanov MD General Practice
1800000433Ivan Tsonev Ivanov MD
1800000124Ivanka Encheva Atanasova MD Imaging Diagnostic
1800000126Ivanka Hristova Todorova MD General Paediatrics
1800000127Ivelina Mileva Panteva MD Internal Medicine, Cardiology
1800000128Iveta Dimitrova Stoyanova MD General Hygiene
1800000129Iveta Simeonova Kuleva MD Internal Medicine, Gastroenterology
1800000130Ivo Pavlov Bakardzhiev MD Oto-rhino-laryngology
1800000131Iliyana Krasteva Nikolova MD Clinical Laboratory
1800000132Iskra Blagoeva Tsacheva-Staneva MD Neurology
1800000133Iskren Todorov Kalchev MD General and Clinical Pathology
0900000302Ismet Syuleymanov Kapitanov MD Imaging Diagnostic
1800000389Ismet Hakmetov Tahsinov MD Cardiology
1800000137Yordanka Ivanova Petrova MD General Paediatrics, General Practice
1800000138Yordanka Lazarova Nikolova MD General Practice