Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Razgrad

Displaying 101-125 of 266 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1800000108Emil Petrov Malchev MD Surgery
1800000112Emilia Dimitrova Eneva MD Neurology
1800000114Encho Stefanov Velichkov MD
1800000115Ergyuz Hasan Mustafa MD Obstetrics and Gynaecology
1800000116Zhivka Tasheva Ivanova MD Imaging Diagnostic
0400003897Zeyneb Kemal Buchaklieva MD
1800000119Zoya Petrova Velkova MD General Paediatrics, General Paediatrics - Paediatric Cardiology
0400001054Ivaylo Enchev Yakimov MD Sports Medicine
1800000338Ivaylo Ivanov Stefanov MD Surgery
1800000327Ivaylo Nikolov Arabadzhiev MD Neurology
1800000120Ivan Atanasov Kiselov MD Internal Medicine, Respiratory Medicine
1800000121Ivan Dimitrov Petrov MD Orthopaedics and Traumatology
1800000123Ivan Stefanov Ivanov MD General Practice
1800000124Ivanka Encheva Atanasova MD Imaging Diagnostic
1800000125Ivanka Stefanova Koleva MD Internal Medicine, Internal Medicine - Endocrinology and Metabolic diseases
1800000126Ivanka Hristova Todorova MD General Paediatrics
1800000127Ivelina Mileva Panteva MD Internal Medicine, Internal Medicine - Cardiology
1800000128Iveta Dimitrova Stoyanova MD General Hygiene
1800000129Iveta Simeonova Kuleva MD Internal Medicine, Internal Medicine - Gastroenterology
1800000130Ivo Pavlov Bakardzhiev MD Oto-rhino-laryngology
1800000131Iliyana Krasteva Nikolova MD Clinical Laboratory
1800000132Iskra Blagoeva Tsacheva-Staneva MD Neurology
1800000133Iskren Todorov Kalchev MD General and Clinical Pathology
0900000302Ismet Syuleymanov Kapitanov MD Imaging Diagnostic
1800000137Yordanka Ivanova Petrova MD General Paediatrics, General Practice