Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Plovdiv

Displaying 351-375 of 3810 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1700000330Blagovest Kostadinov Pehlivanov MD
1700005606Blagovest Peshkov Petrov MD
1700000333Blagovesta Ivanova Todorova-Vladimirova MD Ophthalmology
1700004748Blagoy Veskov Kalamov MD Surgery
1700000336Blagoy Ivanov Marinov MD Pathophysiology, Respiratory Medicine
1700005175Blagoycho Postolovski MD
1700000339Blagorodna Ivanova Elenkova MD Internal Medicine, Gastroenterology
1700000341Bogdan Velkov Velkov MD Surgery, Surgery of the Chest
1700000342Bogdan Yovkov Chervenkov MD Obstetrics and Gynaecology
1700000346Bogdana Slaveeva Popova MD Urology
1700000349Bogomila Dimitrova Cheshmedzhieva MD Surgery, Surgery - Vascular Surgery, Health Economics
1700000350Bozhana Stefanova Petkova MD Psychiatry
1700000354Bozhidar Aleksandrov Dichev MD Surgery, Urology
1700000357Bozhidar Georgiev Begov MD Orthopaedics and Traumatology
1700000359Bozhidar Dimitrov Hadzhiev MD
1700005144Bozhidar Donchev Donchev MD
1700000360Bozhidar Zdravkov Krastev MD Internal Medicine, Internal Medicine - Cardiology
1700005404Bozhidar Ivanov Vergov MD
1700004998Bozhidar Krasimirov Hristov MD
1700004870Bozhidar Mihaylov Mitev MD
1700000362Bozhidar Stefanov Veleganov MD Orthopaedics and Traumatology
1700005659Bozhidar Yuliyanov Zafirov MD
1700000364Bozhidarka Vasileva Peevska MD
1700000365Bozhil Vasilev Toshev MD
1700000367Bozhil Todorov Ilkov MD Internal Medicine - Nephrology, Internal Medicine